استاندارد جرثقیل سقفی

استانداردهای مورد استفاده در فرآیند تولید جرثقیل سقفی:

طراحی و محاسبات جرثقیل سقفی براساس استاندارد FEM اروپا ،CMAA آمریكا و ادغام مقررات ایمنی محلی و رعایت كدهای استاندارد جرثقیل سقفی ذیل می باشد.

  • جوشكاری ساخت سازه فلزی براساسAWS D14.1,D1.1
  • كیفیت جوشكاری براساسDIN 18800,sheet 7
  • طراحی و ساخت جرثقیل براساسDIN 15018, sheet 1,2,3
  • كلاس استاندارد جوشDIN 8563, sheet 3
  • ساخت قلاب ( SINGLE DIN 15400
  • ساخت قلاب ( DOUBLE DIN 15400
  • گواهینامه قلابDIN 15404
  • تجهیزات برقیVDE0100 , VDE0113, IEC 60204 -32
  • موتورهای برقیIEC RECOMMENDATION 24-1,34-5,72-1
  • طراحی گیربكسDIN 51150 ) ISO/DIS 6336/II-6336/

استاندارد جرثقیل سقفی مورد استفاده در رنگ آمیزی و پاکسازی سطح رنگ آمیزی مطابق با شرایط محل نصب ، میزان رطوبت ،خورندگی محیط و درخواست کارفرما وبا استفاده از تولیدات شرکت های معتبر داخلی دارای تاییدیه بین المللی صورت می پذیرد.

شرکت آرتیستون صنعت جهت رنگ آمیزی سطح در محیط های خشک، رنگ الکیدی به ضخامت 120 میکرون با پاکسازی سطح کلاس Sa2 1/2 می باشد
لازم به ذکر است رنگ آمیزی با میکرون بالاتر و به صورت سفارشی نیز انجام می گردد.

جهت دریافت مشاوره و راهنمایی انتخاب محصول مورد نظر همواره می توانید با کارشناسان فروش و فنی ما تماس بگیرید.

استاندارد جرثقیل سقفی
فهرست